Privacy beleid & Cookie Notice

Privacy beleid van Camping De Eenhoorn

Bedrijfsgegevens:

Ons bedrijfsadres: Burgerwoudweg 1 (1476NE) Schardam, gemeente Edam-Volendam
Ons emailadres is: info@campingdeeenhoorn.nl
Onze website is: www.campingdeeenhoorn.nl
Ons inschrijfnummer bij de kamer van koophandel is: 36049505
Ons BTW nummer is: 8054.62.016.B01

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Camping De Eenhoorn V.O.F. informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het huren van een sta-plaats op Camping De Eenhoorn. Of informatie die wij verzamelen bij gebruik van onze website en het invullen van het contactformulier op de website: www.campingdeeenhoorn.nl

Wij hechten groot belang aan uw privacy en gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Doel van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van staplaatscontracten (RECRON) en overeenkomsten aangaande service en producten aangeboden door Camping De Eenhoorn. Wij bewaren uw klantgegevens zolang als de aard van de administratieve handeling nodig is. Dit geldt ook als u een bezoek aan de camping brengt en om informatie vraagt, een reservering via internet maakt of onze website bezoekt, als u ons een emailbericht stuurt, of ons telefonisch benaderd. Zonder uw toestemming delen wij uw persoonsgegevens nooit met derden.

Social Media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten. Denkt u hierbij aan Facebook. Deze knoppen worden gevormd door een code die wordt aangeleverd door de Social Media bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de social media bedrijven om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrief

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief waarin wij onze gasten willen informeren. Deze nieuwsbrief wordt per post of per email verstuurd. Uw emailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de maillijst.

Met dit privacybeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via tim.maas@campingdeeenhoorn.nl

Contactgegevens

Camping De Eenhoorn
Burgerwoudweg 1
1476 NE Schardam
Holland

0031-(0)653798020

Contactformulier

Volg ons